Maatschap Beltman-Walvoort

De maatschap Beltman-Walvoort bestaat uit een varkensbedrijf op twee locaties. Op het bedrijf aan de Rietweg, waar Ab en Hendrika Beltman wonen, bevonden zich voorheen de zeugen en is omgebouwd tot vleesvarkens. Beiden hebben de pensioengerechtigde leeftijd reeds ruim overschreden, maar beleven nog steeds veel plezier in het zien opgroeien van de jonge biggen.

Op het gemengde bedrijf aan de Nettelhorsterweg wonen Rik en Jolanda Walvoort en hun kinderen Robin en Lieke. Hier worden de gespeende biggen en 1200 vleesvarkens gehouden. Daarnaast is er een rundveetak aanwezig van 130 melkkoeien met bijbehorend jongvee en 60 ha gras- en maisland.

Het Frievarconcept spreekt ons aan omdat wij ons thuis voelen bij een organisatie die niet voor de massa produceert, maar zich probeert te onderscheiden in de markt met een eigen merk en oog hebbend voor de 3 P’s (people, planet, profit).

 

Wij willen graag een positieve bijdrage leveren aan het produceren van een eerlijk en smakelijk stukje vlees.

Op de foto: Ab Beltman met kleinzoon Robin Walvoort.

Frievar BV

Postadres: Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug

E-mail: info@frievar.com

Copyright (c) 2018-Frievar