Familie Driessen, Someren

Wij zijn Henriëtte en Henny Driessen uit Someren in het mooie Zuid-Oost Brabantse land. We hebben twee zonen en twee dochters; Jeroen, Elsemieke, Marjolein en Arno. Jeroen werkt thuis mee en heeft ook een baan bij een collega-varkenshouder. Elsemieke heeft een administratieve baan. Marjolein studeert kinderopvang en Arno zit nog op het voortgezet onderwijs.

 

Henny is in 1985 thuis begonnen in de varkenshouderij op het ouderlijk bedrijf. Henriëtte werkte oorspronkelijk als ambulanceverpleegkundige. Later is ze ook thuis in het bedrijf begonnen, met als specialiteit natuurlijk de kraamafdeling. Jeroen is verantwoordelijk voor de gespeende biggen en Henny zorgt voornamelijk voor de zeugen, dekstal en de administratie. Tevens is Henny gemeenteraadslid in Someren. Henriëtte is voorzitter van de plaatselijke ZLTO afdeling.


We hebben een bedrijf met 500 zeugen. We hebben gekozen voor deelname aan het Frievarconcept omdat samenwerken ons prima ligt. De lijnen zijn kort en direct. Zowel tussen fokkerij, vermeerdering, vleesvarkenshouderij, als ook met de afzetkant. Dat zorgt voor snel slagen maken.

 

Ook zien we meerwaarde in het mede-produceren van onderscheidend merkvlees. Ons bedrijf was al gecertificeerd voor milieukeur, varken van morgen en beter leven keurmerk. Echter, dat zijn grote concepten van slachterijen. Voor meerwaarde, die ook duurzaam bij de producent terecht komt, is in onze ogen merkvlees een plus voor gezinsbedrijven als het onze. De dierenartsenpraktijk in Someren heeft altijd al de begeleiding gedaan op ons bedrijf, en dan is de stap richting de werkwijze in het Frievarconcept niet zo groot meer. 

 

Als meest zuidelijke Frievardeelnemer gaan we ervoor.

Bij de familie Driessen is het Friberne vlees aan huis te koop!

Kijk voor meer info op hun facebookpagina Friberne Boederijverkoop Driessen.

Frievar BV

Postadres: Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug

E-mail: info@frievar.com

Copyright (c) 2018-Frievar