Frievar NU

Frievar exclusief leverancier van Friberne en Gaasterlander Kruidenvarken 

Visie

De ontwikkelingen in de varkenshouderij gaan snel. Aan de ene kant is er de schaalvergroting in de primaire sector en de toeleverende en verwerkende industrie. Aan de andere kant zie je in veel landen om ons heen de verticale integratie op steeds grotere schaal plaatsvinden. In Nederland is het gezinsbedrijf altijd de kracht van de primaire sector geweest. De ontwikkelingen gaan door en er komen ook steeds weer nieuwe elementen die bepalen of een bedrijf sterk of zwak is. Er is alleen toekomst voor primaire producenten, als zij een aantrekkelijk product kunnen leveren aan de volgende schakel in de keten. Voor Frievar is de volgende schakel Friberne en "Gaasterlander Kruidenvarken".

Frievar wil met haar deelnemers werken aan eerlijk vlees door op een geborgde, gezonde, bewuste en duurzame manier varkens te houden met oog voor dier en omgeving.

 

Doelstelling

Frievar stelt zich ten doel: het realiseren van collectieve in- en verkoopvoordelen, het bevorderen van de samenwerking tussen de bedrijven die gebruik maken van de diensten van Frievar, de uitwisseling van informatie en de sturing op het eindproduct.

Frievar beoogt dit doel te bereiken, door te werken met haar leveranciers en afnemers op basis van een transparant model. Frievar stelt zich ten doel, het rendement van de deelnemende bedrijven op het niveau van de top 30% van Nederland te brengen.

‚Äč

Frievar NU

Frievar is een BV, die middels een franchiseformule deelnemers heeft. Voor al deze bedrijven koopt Frievar voer en verkoopt de slachtvarkens. Deze BV wil niet alleen schaalgroottevoordelen halen door gezamenlijk in- en verkopen, maar ook het primaire stuk keten, van opfokzeug tot slachtvarken, zo efficiënt mogelijk organiseren. Daarnaast wil Frievar een interessante partner zijn voor de volgende schakel in de keten, zoals Friberne en het "Gaasterlander Kruidenvarken'.
Frievar produceert een uniform kwaliteitsvarken door zoveel mogelijk zaken, zoals bijvoorbeeld voer en genetica te uniformeren en te optimaliseren. Daarnaast stuurt Frievar op management en gezondheid, doordat op alle bedrijven dezelfde dierenarts en voer-/managementadviseur  komt, die volgens strikte protocollen werkt. De kwaliteitsvarkens van Frievar worden tot waarde gebracht door Friberne en "Gaasterlander Kruidenvarken" waar Frievar mede-eigenaar van is.

Frievar BV

Postadres: Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug

E-mail: info@frievar.com

Copyright (c) 2018-Frievar