Gezondheidsmangement

Op weg naar minder medicatie in de varkenshouderijsector

Frievar wil gezond en duurzaam voedsel produceren. Dat betekent: zo min mogelijk medicatie bij de varkens toepassen.

 

Voor een individuele varkenshouder is het vaak moeilijk om honderd procent aandacht te hebben voor alle bedrijfsitems die invloed hebben op vermindering van het antibioticagebruik bij varkens. Bovendien komen er meerdere adviseurs op het bedrijf, allen met een eigen mening en eigenbelang.

 

Frievar heeft de krachten gebundeld met diverse leveranciers, voeradviseurs, veterinaire kennis en logistieke inbreng. Gezamelijk vormen zij het 'Frievar-adviesteam'. Dit team ondersteunt varkenshouders op hun weg naar minder medicatie, om samen efficiënt gezond voedsel te produceren. Bij de kengetallen ziet u de actuele stand van zaken, wat betreft het antibioticagebruik van de diverse Frievardeelnemers.

Bij het met zo min mogelijk medicatie grootbrengen van varkens zijn een aantal zaken van belang:

  • Het bedrijfsmanagement moet op orde zijn. Een strenge interne biosecurity is noodzakelijk. Bij Frievar werken we met diergroepen. Per diergroep worden zoveel mogelijk weekgroepen toegepast en per weekgroep ligt de nadruk op tomenbeleid. Per diergroep werken we met eigen materialen en bedrijfskleding. Dit beleid heeft als voordeel dat er zo min mogelijk contact is tussen dieren van verschillende leeftijden. Vaak kan op de bedrijven met simpele maatregelen enorm veel verbeterd worden aan de contactstructuren.

  • Ook de externe biosecurity is belangrijk, denk aan het hebben van een schone en een vuile weg, een schoon erf en goed bereikbare voersilo’s.

  • Het transport moet zodanig geregeld zijn, dat er geen ziektekiemen versleept worden. Daarom wordt binnen Frievar aan ketenlogistiek gedaan. Voor elk nieuw transport worden de veewagens schoongemaakt en verhit, zodat het aantal ziektekiemen sterk vermindert. Met de leveranciers van het voer worden aanvullende afspraken gemaakt over hygiëne bij het transport.

  • De aanvoer van biggen en opfokzeugen wordt door Frievar geregeld. Het adviesteam bewaakt de kwaliteit van het aan te voeren diermateriaal. De dieren zijn afkomstig van varkenshouderijen die zich bij de Frievarketen hebben aangesloten.

  • Het voer is belangrijk bij het gezondhouden van varkens. Voor een goede diergezondheid is het erg belangrijk dat het voer gemaakt wordt van grondstoffen met een hoge kwaliteit. Het adviesteam begeleidt de deelnemende varkensbedrijven ook op dit gebied.

 

Wanneer u als varkenshouder het belang van een gezonde en veilige voedselproductie inziet, en streeft naar varkens met een hoge diergezondheid, meldt u zich dan voor meer informatie bij ons. Zie contactpagina.

‚Äč

Frievar “goed voor elkaar”

Frievar BV

Postadres: Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug

E-mail: info@frievar.com

Copyright (c) 2018-Frievar