top of page

Partners

Partners

Frievar heeft ervoor gekozen op deelterreinen te kiezen voor partners die meedenken en bijdragen in het uiteindelijk resultaat.

Genetica
Voor de genetica wordt samengewerkt met de Hemelumer Hoeve en Topigs Norsvin. Op de Hemelumer Hoeve wordt al jarenlang de eigene Friverdizeug gefokt. De Friverdizeug is niet alleen een robuuste en productieve zeug met uitstekende moedereigenschappen, maar is vooral ook gefokt op vleeskwaliteit en smaak. Als eindbeer wordt een speciaal voor Frievar geselecteerde beer gebruikt, met extra eigenschappen op het gebied van vleeskwaliteit en smaak.

Samen vormt deze kruising een uniek varken: het Gaasterlander Kruidenvarken.

Genetica
Voer

Gezondheid
Op het gebied van diergezondheid wordt zeer nauw samengewerkt met de Varkenspraktijk. Al enkele jaren wordt intensief gezondheidsbeleid gevoerd, waardoor Frievar op dit gebied een voorloper is. Er worden zeer gezonde dieren geproduceerd met erg weinig medicijnen. Er wordt veel energie gestoken in preventieve gezondheid en gezondheidsmanagement. Hierdoor zijn productieniveaus op de bedrijven hoog. Zie ook: gezondheid & Welzijn.

Gezondheid

Voer

Het voer en de daarbij behorende kennis wordt betrokken van  ForFarmers  en AgruniekRijnvallei. Gezamenlijk worden elk jaar doelen gesteld. Alle bedrijven worden begeleid door de zelfde voorlichter, volgens vast protocol. Daarnaast is er een actief  monitoringsysteem opgezet, waarmee actief resultaat bewaakt wordt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Dierstroommanagement
Frievar is mede-eigenaar van Frievar Trade samen met Cor van Doorn. Met zijn kennis en expertise verzorgt Cor de planning en afzet van de varkens en biggen. Tevens is hij verantwoordelijk voor het vleesmerk Friberne en Gaasterlander Kruidenvarken.

Frievar Trade zorgt voor de verbinding tussen de varkenshouders en de afnemers van varkens, karkassen en vlees.

Dierstroommanagement

Varkens en biggentransport

De logistiek van de varkens wordt verzorgd door Johan Robbertsen Biggentransport, een hoogwaardig transportbedrijf van Johan Robbertsen. Hij verzorgt het transport van de biggen, opfokzeugen en slachtvarkens. Aan het transport worden extra eisen gesteld om de gezondheidsrisico's te beheersen. Zie ook: vervoer

Varkens en biggentransport
Afzet
bottom of page