top of page

Maatschap Walvoort-Beltman

Matschap Beltman-Walvoort

De maatschap Walvoort-Beltman ​bevindt zich aan de Nettelhorsterweg in Geesteren (gld). Het is een gemengd bedrijf met 1200 vleesvarkens BLK  met daarnaast een rundveetak van 130 melkkoeien met bijbehorend jongvee en 70 ha gras- en maisland. Sinds 2020 zijn alle daken voorzien van zonnepanelen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een stuk duurzaamheid

 

De vleesvarkenstak  wordt voornamelijk gerund door Ab Beltman die reeds ruim de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar nog steeds veel plezier beleefd en passie heeft, voor het zien opgroeien van de jonge biggen.

De rundveetak wordt verzorgd door Rik Walvoort en zoon Robin die in maatschap zit en nog deels buitenshuis werkt.

Het Frievarconcept spreekt ons aan omdat wij ons thuis voelen bij een organisatie die niet voor de massa produceert, maar zich probeert te onderscheiden in de markt met een eigen merk en oog hebbend voor de 3 P’s (people, planet, profit).

 

Wij willen graag een positieve bijdrage leveren aan het produceren van een eerlijk en smakelijk stukje vlees.

bottom of page