Historie

Historie

Midden jaren 80 van de vorige eeuw zijn Mark van Sambeek (rechts) en John Lorist (links), elk met hun partners en ieder voor zich, met een varkensbedrijf in Friesland begonnen.

Beide bedrijven hebben een forse ontwikkeling doorgemaakt. Over en weer waren er al wat contacten.

In 2002 is het idee ontstaan, dat samenwerking op een aantal terreinen interessant kan zijn. Dit is verder uitgewerkt en heeft ertoe geleid, dat ze samen afspraken met de dierenarts zijn gaan maken. De volgende stap was het maken van afspraken over de verkoop van slachtvarkens. Daarna kwam het voer aan de orde.

Nog steeds waren de bedrijven zelfstandig en was er geen formele samenwerking. Geleidelijk groeide het inzicht dat het voordeel niet alleen in direct financieel voordeel zat. Het werd steeds duidelijker, dat je elkaar kunt versterken op het gebied van management en ondernemerschap en dat er veel winst valt te behalen door het efficiënt organiseren van het boerenstuk in de keten. Om dit goed te realiseren was het nodig de samenwerking ook formeel vorm te geven. Hiervoor is Frievar BV opgericht.

Frievar BV

Postadres: Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug

E-mail: info@frievar.com

Copyright (c) 2018-Frievar