top of page
banner-Gaasterlander_kraamafdeling_okt2018-4_edited.png

Partners

Onze partners zijn, net als wij, conceptdenkers. Door onze optimale samenwerking en informatie-uitwisseling dragen alle partijen in de Frievar-keten bij aan het uiteindelijke resultaat: een (h)eerlijk stukje varkensvlees met een authentieke smaak, Gaasterlander Kruidenvarken.

GENETICA

Op het gebied van genetica werken wij samen met de Hemelumer Hoeve en Topigs Norsvin. Wij fokken onze eigen FriVerdizeug. Deze zeug is exclusief beschikbaar voor de Frievarketen.

Zie ook: Genetica

logo-hemelumerhoeve.jpg
topigs_norsvin_horizontal.png

GEZONDHEID

Op het gebied van diergezondheid wordt zeer nauw samengewerkt met De Varkenspraktijk. 

Al enkele jaren wordt een intensief gezondheidsbeleid gevoerd, waardoor Frievar op dit gebied een voorloper is. Er worden zeer gezonde dieren geproduceerd met erg weinig medicijnen. Er wordt veel energie gestoken in preventieve gezondheid en gezondheidsmanagement. Hierdoor zijn de productieniveaus op de bedrijven hoog.

Zie ook: Gezondheid & Welzijn

logo-de-varkenspraktijk.jpg

VOER

Het voer en de daarbij behorende kennis betrekken wij van ForFarmers en AgruniekRijnvallei. Gezamenlijk worden elk jaar doelen gesteld. Alle bedrijven worden begeleid door dezelfde voorlichter, volgens vast protocol.

Daarnaast is er een actief monitoringsysteem opgezet, waarmee actief resultaat bewaakt wordt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Zie ook: Voer

logo-ForFarmers.jpg
logo-agruniekrijnvallei.jpg

KRUIDEN EN RUWVOER

Ons specifieke kruidenmelange is in samenwerking met Biosfeer Groede ontwikkeld. De firma Hartog zorgt ervoor dat de kruiden door de luzerne gemixt wordt. De Jager Transport levert onze kruidenmix bij de deelnemers af.

Zie ook: Kruiden

Logo-biosfeer.png
logo hartog.png
logo-de-jager-hemelum.jpg

DIERSTROOMMANGEMENT

Frievar is, samen met Niels van Doorn, mede-eigenaar van Frievar Trade. Met zijn kennis en expertise verzorgt Cor de planning en afzet van de varkens en biggen. Tevens is hij verantwoordelijk voor het vleesmerk Gaasterlander Kruidenvarken.

Frievar Trade zorgt voor de verbinding tussen de varkenshouders en de afnemers van varkens, karkassen en vlees.

Zie ook: Afzetmarkt

logo_gaasterlander.png

VARKENS- EN BIGGENTRANSPORT

De logistiek van de varkens wordt verzorgd door Johan Robbertsen Biggentransport. Johan verzorgt het transport van de biggen, vleesvarkens, opfokzeugen en slachtvarkens.

Aan het transport worden extra eisen gesteld om gezondheidsrisico's te beheersen.

Zie ook: Vervoer 

jr-logo.jpg

HYGIËNE

Op het gebied van hygiëne is MS Schippers onze partner. MS Schippers is o.a. verantwoordelijk voor het afnemen van watermonsters bij onze deelnemers.

Verder ondersteund MS Schippers ons op het gebied van interne en externe biosecurity.

Zie ook: Minimaal medicijn- en vaccingebruik

Logo schippers.jpg
bottom of page