top of page
banner-KDV_Friberne_270712_9719_edited.png
Minmaal medicijn-en vaccingebruk

Minimaal medicijn- en vaccingebruik

Binnen Frievar steven we naar minimaal medicijn- en vaccin gebruik. Hiervoor is een aantal zaken van belang:

Interne biosecurity

Interne biosecurity

Het bedrijfsmanagement moet op orde zijn. Een strenge interne biosecurity is noodzakelijk. Dit wil zeggen de maatregelen die we binnen de bedrijven nemen om de verspreiding van ziekten tegen te gaan. Daarom werken wij met diergroepen. Per diergroep worden zoveel mogelijk weekgroepen toegepast: de biggen die in dezelfde week geboren zijn, zetten we bij elkaar. Per weekgroep ligt de nadruk op tomenbeleid, waarbij we de biggen van dezelfde zeug bij elkaar houden.

Per diergroep werken we met eigen materialen en bedrijfskleding. Dit heeft als voordeel dat er zo min mogelijk contact is tussen dieren van verschillende leeftijden. Deze eenvoudige maatregelen leiden tot een enorme verbetering van de contactstructuren op de bedrijven.

Externe biosecurity

Externe biosecurity

Ook de externe biosecurity is belangrijk. Denk aan het hebben van een schone- en een vuile weg door middel van een hygiënesluis, een schoon erf en goed bereikbare voersilo’s.

Ketenlogistiek

Ketenlogistiek

Het transport moet zodanig geregeld zijn, dat er geen ziektekiemen versleept worden. Daarom doen wij aan ketenlogistiek. Voor elk nieuw transport worden de vrachtwagens grondig schoongemaakt en verhit, waardoor bacteriën en virussen worden gedood. Met de voerleveranciers worden aanvullende afspraken gemaakt over hygiëne bij het transport.

Bewaking aanvoer

Bewaking aanvoer van biggen en opfokzeugen

De aanvoer van biggen en opfokzeugen wordt door Frievar geregeld. Het Frievar-team, bestaande uit o.a. een voeradviseur, dierenarts en transporteur, bewaakt de kwaliteit van de aan te voeren dieren. Alle dieren zijn afkomstig van varkenshouderijen die aangesloten zijn bij ons ketenconcept.

Grondstoffen voer

Grondstoffen voer van hoge kwaliteit

Voor een goede diergezondheid is het belangrijk dat het voer gemaakt wordt van grondstoffen van een hoge kwaliteit. Het voer wordt geproduceerd volgens onze eisen. Hierdoor werken we samen met vaste partners.

Het Frievar-voer heeft voor ieder fase in de levenscyclus van de dieren een eigen receptuur. Onze zeugen, biggen en vleesvarkens krijgen de ingrediënten binnen die ze nodig hebben. Het Frievar-team begeleidt de aangesloten varkensbedrijven ook op dit gebied.

Streef jij als varkenshouder ook naar varkens met een hoge diergezondheid en zie je het belang van een gezonde en veilige voedselproductie? Klik hier voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Frievar “goed voor elkaar”

bottom of page