top of page
banner-KDV_Friberne_270712_9719_edited.png

Het Frievar-varken lekker en gezond!

Alles binnen Frievar is erop gericht om varkens niet ziek te laten worden en stress te voorkomen, om zo te zorgen voor een lekker en gezond stuk varkensvlees.

Door een optimale samenwerking van alle betrokken partijen in de gehele keten en het delen van kennis en kunde, wordt op een zeer efficiënte manier gewerkt aan gezondheid en welzijn.

Frievaradviesteam

Wij hebben de krachten gebundeld met diverse leveranciers, voeradviseurs, veterinaire experts en logistieke inbreng. Gezamenlijk vormen zij het 'Frievaradviesteam'.

Dit team ondersteunt varkenshouders op hun weg naar gezondere varkens, met als doel het produceren van een lekker en gezond stuk varkensvlees.  

Minder medicijn gebruik

Om met zo min mogelijk medicatie varkens groot te brengen, zijn een aantal zaken van belang:

Interne biosecurity

Interne biosecurity

Het bedrijfsmanagement moet op orde zijn. Een strenge interne biosecurity is noodzakelijk. Daarom werken wij met diergroepen. Per diergroep worden zoveel mogelijk weekgroepen toegepast en per weekgroep ligt de nadruk op tomenbeleid.

Per diergroep werken we met eigen materialen en bedrijfskleding. Dit beleid heeft als voordeel dat er zo min mogelijk contact is tussen dieren van verschillende leeftijden. Vaak kan op de bedrijven met eenvoudige maatregelen enorm veel verbeterd worden aan de contactstructuren.

Externe biosecurity

Externe biosecurity

Ook de externe biosecurity is belangrijk. Denk aan het hebben van een schone- en een vuile weg, een schoon erf en goed bereikbare voersilo’s.

Ketenlogistiek

Ketenlogistiek

Het transport moet zodanig geregeld zijn, dat er geen ziektekiemen versleept worden. Daarom doen wij aan ketenlogistiek. Voor elk nieuw transport worden de veewagens schoongemaakt en verhit, zodat het aantal ziektekiemen sterk verminderd. Met de leveranciers van het voer worden aanvullende afspraken gemaakt over hygiëne bij het transport.

Bewaking aanvoer

Bewaking aanvoer

De aanvoer van biggen en opfokzeugen wordt door ons geregeld. Het Frievaradviesteam bewaakt de kwaliteit van het aan te voeren diermateriaal. De dieren zijn afkomstig van varkenshouderijen die zich bij de Frievarketen hebben aangesloten.

Grondstoffen voer

Grondstoffen voer

Het voer is belangrijk bij het gezond houden van varkens. Voor een goede diergezondheid is het erg belangrijk dat het voer gemaakt wordt van grondstoffen met een hoge kwaliteit.

Het adviesteam begeleidt de deelnemende varkensbedrijven ook op dit gebied.

Streef jij als varkenshouder ook naar varkens met een hoge diergezondheid en zie je het belang van een gezonde en veilige voedselproductie? Klik hier voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Frievar “goed voor elkaar”

bottom of page