top of page
banner-Gaasterlander_Omgeving_okt2018-1.png

AMBITIES VOOR EEN VITALE VARKENSHOUDERIJ

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk verdienmodel, stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Het zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij. Varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hebben hun krachten gebundeld in de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een vitale varkenshouderij. 

Het volledige programma Vitale Varkenshouderij is hier te lezen.


Hieronder lees je het interview met onze Frievar-adviseur Rick Janssen dat gepubliceerd staat op de site van Vitale Varkenshouderij (www.vitalevarkenshouderij.nl).

 

Rick is dierenarts bij De Varkenspraktijk, een van de partner van ons Frievar vleesconcept. De Varkenspraktijk is een voorloper in de structurele aanpak voor de verbetering van de diergezondheid op bedrijven. De PRRS-aanpak is hier een voorbeeld van.

 

Ook de bij Frievar aangesloten bedrijven hebben het stappenplan rondom PRRS doorlopen. Mede daardoor hebben deze bedrijven een hoge gezondheidsstatus. Wil je weten wat Frievar nog meer doet op het gebied van gezondheid? Klik dan door naar https://www.frievar.com/gezondheid-en-welzijn𝗩𝗲𝗿𝘁𝗲𝗹 𝗲𝗲𝗻𝘀 𝗶𝗲𝘁𝘀 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗷𝗲𝘇𝗲𝗹𝗳…

Ik ben Rick Janssen, dierenarts bij De Varkenspraktijk in Someren. Zeven varkensbedrijven nemen bij ons deel aan de PRRS-voorlopersgroep, waarvan ik er twee begeleid.


𝗗𝘂𝘀 𝗷𝗶𝗷 𝗯𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗲𝗻 ‘𝘃𝗼𝗼𝗿𝗹𝗼𝗽𝗲𝗿’. 𝗪𝗮𝗮𝗿𝗼𝗺?

We vinden het belangrijk om als praktijk hieraan deel te nemen. We zijn al veel langer als praktijk actief met een actieplan rondom PRRS.  De PRRS status en aanpak op subfok- en vermeerderingsbedrijven is voor De Varkenspraktijk  van groot belang. Door hier nu gerichter op te focussen, en binnen de praktijk de aanpak per bedrijf te bespreken, worden de plannen per bedrijf beter en wordt de kennis en de resultaten binnen De Varkenspraktijk met alle dierenartsen gedeeld. De Varkenspraktijk is een voorloper in de structurele aanpak voor de verbetering van de diergezondheid op bedrijven. De PRRS aanpak is hier een voorbeeld van. 


𝗪𝗮𝘁 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗣𝗥𝗥𝗦-𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸𝗲𝗻 𝗷𝗼𝘂 op 𝗮𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲?

De onderzoeken geven ons veel inzicht over de status van de bedrijven. Bij één van de bedrijven hebben we daardoor heel snel resultaat gezien. Dit bedrijf is van PRRS-positief naar -negatief gegaan door met meer structuur te werk te gaan. Onder andere door, bij de opfokgelten met een batchsysteem te gaan werken, in combinatie met een strakkere scheidingen tussen leeftijden en verschillende diergroepen te handhaven, hebben we dit bedrijf snel naar een PRRS-negatief status.


𝗪𝗲𝗹𝗸𝗲 𝗸𝗮𝗻𝘀𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗲 𝗷𝗶𝗷 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗯𝗲𝗱𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻?

Ik maak altijd een stappenplan per bedrijf. Ik wil eerst weten of de biggen die geboren worden PRRS-negatief zijn. Als deze regelmatig PRRS-positief geboren worden, wil dat zeggen dat PRRS rond gaat in de drachtstal. De kans is dan groot dat dit mee komt bij de invoer van de gelten. Ik denk dat voor bedrijven met eigen aanfok nog veel kansen liggen. Vaak zie je meerdere leeftijden in één afdeling en vaak komen deze afdelingen ook niet helemaal leeg, wat de PRRS virus circulatie in stand houdt. Wij moedigen aan op bedrijven met eigen aanfok / opfok om de opfokgelten in gescheiden leeftijdsbatches te gaan houden. Wanneer er geen eigen aanfok is, is dit wel moeilijker; dan ben je afhankelijk van de status van de gelten bij aanvoer.Ik ben van mening,  dat er vooral veel aandacht moet komen voor status van de uitgeleverde gelten van de subfokbedrijven. Wanneer zij stappen maken, kunnen de onderliggende bedrijven dat ook. Het is een ketenaanpak, waarbij de top van de piramide moet beginnen en iedereen moet samenwerken.


𝗪𝗮𝘁 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗷𝗲 𝗶𝗻𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗼𝘁 𝗻𝘂 𝘁𝗼𝗲?

Wanneer een geïnfecteerd dier lang genoeg apart gehouden kan worden (minimaal 200 dagen) dan overwint het dier de infectie volledig. Niet alleen bij een enkel dier, maar ook bij een koppel. Met deze gedachte kan de infectie cirkel dus doorbroken worden. Dat is alleen mogelijk door tijdelijk geen gelten in te zetten, wat natuurlijk niet altijd haalbaar is, óf de gelten heel strikt apart te houden in een batchsysteem en ze, zonder dat ze PRRS virus uitscheiden, te introduceren in de zeugenstapel. Als dit structureel lukt, dan zien we dat de rest van de populatie ook PRRS-negatief wordt. Uiteraard is ook de externe biosecurity van belang. Want wanneer de externe biosecurity daarbij niet op orde is, is het dweilen met de kraan open.Voor vleesvarkensbedrijven is dit allemaal een stuk lastiger. In Amerika zie je dat dit soort bedrijven vaak all-in all-out bevolkt worden, maar in Nederland is een vleesvarkensbedrijf vaak gekoppeld aan één (of twee) zeugenbedrijven en staan ze dichter op elkaar, wat het lastiger maakt.Wel zal de PRRS-druk vanzelf verminderen, doordat het totale aantal bedrijven minder wordt. Maar ook zal de infectiedruk verminderen doordat er steeds minder bedrijven zijn met veldvirus circulatie. PRRS-vrije biggen ontvangen, bied succes om PRRS-vrij te kunnen blijven.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page