top of page
banner-Gaasterlander_Omgeving_okt2018-1.png

De resultaten laten het zien; bij Frievar is het ‘goed voor elkaar’!

Dat we het als ketenconcept 'goed voor elkaar' hebben, zie je terug in de technische resultaten. Maar wat maakt het dan ‘goed voor elkaar’?

Wat doet Frievar anders dan andere concepten? In dit blog gaan we hier wat dieper op in. En omdat wij niet voor eigen parochie willen spreken, laten we graag het woord over aan anderen. Daarom vroegen we aan Kasper Bekker hoe hij aankijkt tegen ons Frievar-ketenconcept en wat hij in de markt ziet gebeuren.

Waarom Kasper?

Kasper heeft al meer dan 40 jaar ervaring in de varkenshouderij, in verschillende disciplines. Vanuit werkkringen in een slachterij, voorlichting consulentschap varkenshouderij, voerindustrie, genetica en handel, heeft hij specifieke kennis opgedaan die het mogelijk maakt om een totaaloverzicht te hebben als het gaat om analyses en impact van aanpassingen. Zo schrijft hij op zijn website: www.kasperbekker.nl

 


Hoe kijkt Kasper aan tegen de resultaten van Frievar?

 

·           De groei van Frievar-vleesvarkens met de Frievar Piétrain-beer ligt ruim boven het landelijk gemiddelde

·           De EW-conversie is ruim lager

·           Meer dan 30% van de Frievar-vleesvarkens krijgt een AA-classificatie

·           Op de Frievar-bedrijven ligt de uitval van vleesvarkens 30% lager dan het landelijk gemiddelde

·           En realiseren we een ruim 20% hoger voerwinst dan het landelijk gemiddelde

 

“De jaarcijfers van 2023 van de vleesvarkenshouders binnen het Frievar-ketenconcept zien er zeer goed uit. Met de Piétrain TN Select als eindbeer halen de varkenshouders maar liefst 918 gram groei per dag en dat is zelfs hoger dan het landelijke gemiddelde.

 

De beren en gelten doen dat met een vergelijkbare voer efficiëntie dan wat landelijk voor beren en gelten gemiddeld is met een iets goedkoper voerpakket. Dat resulteert in scherpe voerkosten per kg groei.

 

De uitstekende technische cijfers worden verder onderstreept door lage uitval cijfers. Met maar 1,8 % is dat duidelijk onder het landelijke gemiddelde.

 

De spek- en spierdiktes zijn met 13,0 en 68,7 mm redelijk vergelijkbaar met landelijke cijfers behalve dat het hier gaat om beren en gelten en de landelijke cijfers mede bestaan uit borgen en gelten.”


 

Wat doet Frievar anders dan andere concepten?

“Het Frievar-ketenconcept richt zich met name op betere verwaarding van het vlees. Om die reden is ook het type van belang en daarmee onderscheidt zich Frievar met 30% type AA waarbij de landelijke cijfers bij 12% blijven steken.

 

Bij de keuzes in de fokkerij wordt zowel bij de zeug als ook de eindbeer zwaar ingezet op de fokwaarde die bepalend zijn voor intramusculair vet.

 

Alle varkens worden afgezet in het BLK-concept. De Beter Leven 1-ster varkens brengen daardoor meer op. Met een gemiddelde opbrengst per kg van 2,266 is ook dat bovengemiddeld en geeft dat ruimte om aan de vermeerderaars een bovengemiddelde prijs voor de biggen te betalen.”


 

Waar ligt - volgens ons - de sleutel tot het succes?

De nauwe samenwerking tussen de aangesloten boeren en het Frievar-team speelt een belangrijke rol. Binnen Frievar hebben we grip op onze processen: van zaadje tot karbonaadje hebben we alles in eigen hand en zitten we zogezegd “kort op de bal”.

 

Onze Frievar-adviseurs kijken mee met de varkenshouders. Loopt het ergens in het bedrijfsproces niet lekker, dan zijn ze er om de boer te voorzien van advies, te helpen de oorzaak te achterhalen en te komen tot een oplossing. Deze directe aanpak werkt! De hoge gezondheidsstatus op de bedrijven, en de goede technische resultaten zijn hiervan het bewijs.   

 

Samenwerken zorgt ook voor schaalgrootte, en dus inkoopvoordeel. Als Frievar nemen we een stevige positie in op de markt.  Als ketenregisseur hebben we invloed op elke schakel binnen de keten; van genetica tot voerproductie en van transport tot slagerij. In iedere stap van het proces behalen we winst. Al deze dingen samen, zorgen uiteindelijk voor dit mooie resultaat. Kortom, bij Frievar is het ‘goed voor elkaar’.

 

Wat ziet Kasper in de markt gebeuren?

“Op dit moment zien we relatief dure biggen waardoor de vleesvarkenshouder scherp aan de wind moet zeilen om een boterham te verdienen. Daarbij helpt het Beter Leven concept zeker omdat je in een matig economisch klimaat beter iets minder varkens kunt hebben en per varken een vast bedrag meer kunt ontvangen.

 

Verder zien we dat er vanuit de politiek meer weerstand komt tegen de biggentransporten naar Spanje in verband met de lange afstand die de dieren hierdoor afleggen. Nu exporteren we in totaal 25% van onze biggen, waarvan ongeveer 1/3 naar Spanje. Bovendien is Spanje 5% meer zeugen gaan houden in het laatste jaar.

 

Ook zien we de afzetmarkten voor varkensvlees in het buitenland veranderen. Van vette zware varkens naar Azië, verschuift het naar lichtere varkens met minder spek. Vaste concepten kunnen dus beter op de langere termijn sturen aan het gewenste product.

De hoge biggenprijzen dwingen de vleesvarkenshouders om binnen het concept te werken aan de levering van zo zwaar mogelijke varkens wat binnen het concept nog past. Afzetmarkten in Nederland voor het vlees is een pre.


 

Hoe speelt Frievar in op deze ontwikkelingen?

Frievar is een groep van varkenshouders in Nederland, die op een duurzame en geborgde manier varkensvlees wil produceren met oog voor boer, dier en omgeving. De Nederlandse consument past daarom het beste bij ons ketenconcept. We richten ons dan ook voor 100% op de Nederlandse afzetmarkt.

 

Kijkend naar het varken als kringloopdier sluit lokale productie en lokale consumptie daar goed bij aan. Frievar kan als geen ander de wensen van de Nederlandse consument vertalen naar een heerlijk stukje varkensvlees, en daarmee voor iedereen toegevoegde waarde creëren.

 

Door het kostprijsmodel dat wij hanteren bieden wij onze boeren de zekerheid van een stabiel en beter inkomen. Daar bovenop komen nog de voordelen die voortkomen uit de samenwerking zoals wij die binnen Frievar kennen. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, en hopen dat meer varkenshouders in Nederland zich bij ons willen aansluiten.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page