top of page
banner-Gaasterlander_Omgeving_okt2018-1.png
  • Foto van schrijverFrievar

Zichtstal Ten Kate genomineerd voor titel Sterkste Erf 2023

Artikel Pigbusiness, 7 september 2023

De vakjury van de Sterkste Erf verkiezing nomineert Zichtstal Ten Kate voor de titel Sterkste Erf 2023.

Deze verkiezing is een initiatief van Agrio en onderdeel van Sterke Erven, waarbij we boeren willen inspireren en informeren om hun bedrijf te ontwikkelen en versterken, zodat het later doorgegeven kan worden aan een volgende generatie. Dit roept om voorbeelden waar andere boeren zich aan kunnen spiegelen

De familie Ten Kate runt in het Drentse Veeningen een gemend bedrijf met varkens, akkerbouw en melkvee. Het gemengde bedrijf sluit goed aan op het kringloop denken van beleidsmakers. Het biedt vele mogelijkheden kringlopen te sluiten en ‘verliezen’ tot een minimum te beperken.

Samenwerken als kernkwaliteit

Boerderij Ten Kate biedt middels een zichtstal zeven dagen per week een inkijk in hun bedrijf.

Op het bedrijf wordt met behulp van 280 zonnepanelen voldoende stroom opgewekt om zelfvoorzienend te zijn. In samenwerking met een energiecoöperatie wil de familie een monovergister gaan exploiteren voor het lokaal produceren en consumeren van groen gas.

Op dit familiebedrijf staat alles in het teken van samenwerken zowel binnen als buiten het bedrijf. De familie is sterk betrokken bij het dorp waar zij wonen en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.

Over dit bedrijf zei de jury: ‘Uit alles proef je dat deze mensen op en top boer zijn. De meest in het oog springende zaken zijn het gegeven dat de familie in alles wat ze onderneemt altijd kiest voor samenwerken, de gemengde bedrijfsvoering, de betrokkenheid bij het dorp en de goede resultaten die behaald worden.’

Buiten de gebaande paden om

Het tweede genomineerde bedrijf is Beleefboerderij de Elihoeve van de familie de Vor. Binnen het 120 melkkoeien tellende melkveebedrijf in Snelrewaard (UT) staan natuur- en landschapsbeheer centraal. Om passanten en bezoekers hierover te informeren plaatsten de ondernemers informatieborden langs de wandel- en fietsroute bij hun boerderij. Ook organiseren zij verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen en weten daarmee duizenden bezoekers per jaar naar hun boerderij te trekken.

De Elihoeve is een echt familiebedrijf, niet alleen de ouders zijn nauw betrokken, maar ook broers, zussen, neven en nichten steken regelmatig de handen uit de mouwen. De ondernemers zijn innovatief ingesteld en durven daarbij ook buiten de gebaande paden te gaan. Zo telen de melkveehouders sinds kort avocado’s, om op die manier de foodprint van de snel in populariteit groeiende fruitsoort drastisch te verminderen.

De jury zei over dit bedrijf: ‘Het is een echt familiebedrijf dat al jaren van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het verhaal van de ondernemers straalt passie en energie uit. De ondernemers hebben het lef om buiten de gebaande paden te denken en te handelen. Daarbij hebben ze veel oog voor de consument en de wensen die leven in de maatschappij. Ze slagen erin met het zetten van kleine stappen een verandering in gang te zetten.’

Van bedreiging naar kans

Het bedrijf van de ondernemende pluimveehouders Roy en Maud Tomesen uit Doetinchem (GD) sleepte ook een nominatie in de wacht. Het bedrijf omvat twee locaties met veel aandacht voor dierenwelzijn. De pluimveehouders houden zowel 1 ster Beter Leven scharrelkippen als 2 ster Beter Leven vrije uitloopkippen. Momenteel onderzoeken Roy en Maud de mogelijkheden om de uitloop bij vrij uitloopkippen te combineren met agroforestry. Naast kippen lopen er op dit bedrijf ook brandrode runderen en zwarte blesschapen, die samen zorgen voor ‘het onderhoud’ van het kruidenrijke grasland.

De ondernemers vroegen ter ere van het 100-jarig bestaan van het bedrijf het predicaat Hofleverancier aan. Met een eigen pakstation en eierautomaten op beide locaties steken de ondernemers meer en meer in op het regionaal afzetten van hun eieren. Ook nemen ze deel aan een project voor circulaire bakkerijen. Waarbij de kippen de reststromen opeten van het onverkochte brood en de deelnemende bakkerijen eieren afnemen als grondstof voor hun producten.

De jury zegt over dit bedrijf: ‘Wat een goede zet om het predicaat van Hofleverancier aan te vragen en jezelf zo op de kaart te zetten. Wat verder in het oog springt zijn: het omzetten van bedreigingen in kansen, de combinatie van kippen en koeien en het opwekken en mogelijk op termijn opslaan van energie.’ De ondernemers spannen zich op alle facetten van het hebben van een sterk erf in en dat is knap werk aldus de jury.

Kies je favoriet Op 20 september maakt de vakjury de winnaar van het Sterkste Erf 2023 bekend. Maar ook het publiek heeft een stem bij deze verkiezing. Vanaf dinsdag 12 september kun jij via sterkste-erf.nl kiezen wie volgens jou de meeste aanspraak maakt op de titel Sterkste Erf 2023.


Tekst: Hermien van der Aa

Comments


bottom of page